Thursday, August 11, 2011

Bicara ArifbilLah - Kepentingan gabungan ilmu

Telah bertanya anakku, "dalam solat, apakah yang didahulukan, fekah atau hati? wahai anakku, hati adalah hakikat, fekah adalah syariat, tiada boleh memasuki hakikat tanpa melalui syariat, maka ilmu fekah wajib dipelajari sebagai pintu untuk menuju kepada hati yakni hakikat dan makrifat".

Ulama ASWJ telah menyusun jalan ibadah agar menempati dengan ibadah Rasulullah saw, maka yang utama wajib dipelajari adalah ilmu tauhid, dengannya mengesahkan ilmu makrifat pada iktikad, kemudian wajib mempelajari ilmu fekah pada mengesahkan ibadah pada hukumnya dari bersuci hingga pada rukun ibadah. Kemudian wajib ke pelajari ilmu tasawwuf yakni ilmu yang berkaitan dengan khusyu’ dan ikhlas, denganya ibadah akan diterima oleh Allah.

Ilmu syariat adalah kerangka, adapun ilmu tasawwuf adalah ruh, kedua-duanya penting dalam saling lengkap melengkapi, namun dalam ibadah, menuntut ilmu fekah berlebihan tiada dituntut melainkan untuk menyelesaikan persoalan ummah bagi para guru, adapun ilmu tasawwuf jangan diringankan kerana penyucian untuk mendapat ikhlas dan khusyu’ amat sukar, perlukan amalan muraqabah, zikir, mujahadah yang bersungguh-sungguh.

Apabila tauhid, fekah dan tasawwuf berjalan seiringan, maka sempurnalah ibadah untuk membawa manusia kepada Allah. Tauhid adalah pekerjaan akal yang ditasdid pada hati, fekah adalah kerja tubuh, adapun tasawwuf adalah kerja hati yang membawa manusia kepada dapat musyahadah dengan Allah.

Ketiga-tiga ilmu tersebut adalah komponen yang wajib bagi mereka yang dipanggil mukmin, tauhid membawa kepada fekah, fekah membawa kepada tasawwuf, tasawwuf membawa amalan khusyu kehadrat Allah. Tanpa fekah, tasawwuf tidak tercapai, tanpa tasawwuf, fekah tiada makna, hanya ada pada rupa zahir sahaja, ia ibarat bangkai di sisi Allah.

- Tausiyah Ilmi

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails