Tuesday, May 3, 2011

Memperoleh Hati Yang Bersih..

Menurut Syeikh Salim bin Eid al-Hilali, dalam kitabnya Manhajul Anbiya' Fi Tazkiyatin Nufus, proses tazkiyah ini akan berlaku dengan syarat kita bertaqwa, yang hanya akan dicapai dengan langkah-langkah di bawah ini :

Al-Musyaratah  - ertinya membuat perjanjian 
seperti seorang usahawan pasti 
akan menandatangani perjanjian. 

Al-Muraqabah - maksudnya selalu 
mengawasi diri.  Apabila sesorang 
telah mengikat perjanjian, 
harus baginya merasakan 
keperluan menjaga dan 
mengawasi perjanjiannya 
agar tidak dilanggar.

Al-Mujahadah - maksudnya 
bersungguh-sungguh 
dalam melakukan amalan.

Al-Taslim - ertinya menerima 
segala ketetapan Allah.

Al-Ridha - berasa bahawa segala 
pemberian Allah adalah yang terbaik 
buatnya.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails