Tuesday, June 21, 2011

Syarat kesempurnaan Islam dan Iman..

[Bermula Ihsan itu] berbuat baik dengan bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya dan iaitu beribadat kita akan Allah SWT padahal seolah-olah kita melihatkan Dia. Maka tiada patut bahawa berpaling kita kepada yang lainnya dengan batin atau zahir pada hal mengetahui kita bahawa Allah SWT itu.

Dan Ihsan ini syarat bagi kesempurnaan Islam dan Iman, maka tiada sempurna keduanya melainkan dengan dia (Ihsan).

[Sebahagian petikan dari Kitab Faridatul Faraid]

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails