Thursday, October 6, 2011

Jangan tanya : Di mana? Bagaimana? Bila? dan Berapa?


Barangsiapa meninggalkan empat kalimah nescaya sempurna imannya, iaitu kalimah  أين dimanaكيف  bagaimanaمتى bila, dan كم berapa.

Maka jika seseorang bertanya kepada kamu “di manakah Allah”

Maka jawapannya, Allah tidak berada satu tempat dan zaman tidak  melaluiNya.

Maka jika seseorang bertanya kepada kamu “bagaimana Allah”
Maka hendaklah kamu katakan:

“Dia lah yang menciptakan langit dan bumi; Ia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan dari jenis binatang-binatang ternak pasangan-pasangan (bagi bintang-binatang itu); dengan jalan yang demikian dikembangkanNya (zuriat keturunan) kamu semua. Tiada sesuatu pun menyerupaiNya dan Dia lah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat”(Surah As Syura:11)

Dan jika seseorang berkata sejak bila Allah?

Maka hendaklah kamu katakan: “awal tanpa permulaan dan akhir tanpa kesudahan”

Dan jika seseorang berkata kepada kamu “berapakah bilangan Allah?”
Hendaklah kamu katakan:

“Katakanlah : Dialah Allah Yang Maha Esa”(Surah Al Ikhlas:1)

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails