Friday, April 15, 2011

Ingat Allah..


Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT telah berfirman : “Aku bersama hamba-Ku selama dia berzikir kepada-Ku dan kedua bibirnya bergerak menyebut-Ku.” [Hadis Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ahmad, & Hakim]

Sebuah hadis lagi yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Bisr bahawa seorang laki-laki berkata : “Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu terlalu banyak bagiku. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang aku dapat berpegang teguh dengannya.” Baginda pun menjawab : “Selama lisanmu masih basah menyebut Allah.” [Hadis Riwayat Tirmidzi]
Menurut Ibnu Athaillah, “Zikir adalah membebaskan diri dari sikap lalai dan lupa dengan menghadirkan hati secara terus-menerus bersama Allah” 

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails